Till innehåll på sidan

Delmål 16.8 – Stärk utvecklingsländernas roll i den globala styrningen [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

Indikator 16.8.1 - Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer.