Till innehåll på sidan

Delmål 17.11 – Öka utvecklingsländers export [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.

Indikator 17.11.1 – Utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten 

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer