Till innehåll på sidan

Delmål 17.15 – Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå globala målen

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Indikator 17.15.1 – Användning av ländernas egna resultatramverk och planeringsverktyg från aktörer som tillhandahåller utvecklingssamarbete

Nyckeltal

2018

58%

av svenska utvecklingsinsatser i partnerländer använder ländernas egna resultatramverk och planeringsverktyg