Till innehåll på sidan

Delmål 17.18 – Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling, för att avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

Indikator 17.18.1 – Indikator om statistisk kapacitet för SDG-uppföljning

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 17.18.2 – Länder som har en nationell statistiklagstiftning som uppfyller kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik

Nyckeltal

JA

Sveriges nationella statistiklagstiftning uppfyller kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik

Indikator 17.18.3 – Länder med en nationell statistikplan som är helfinansierad och genomförd

Nyckeltal

JA

Sverige har en nationell statistikplan som är helfinansierad och genomförd