Till innehåll på sidan

Delmål 17.3 – Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländerna [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.

Indikator 17.3.1 – Utländska direktinvesteringar (FDI), offentligt utvecklingsbistånd och syd–syd-samarbetet som andel av BNI

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer

Indikator 17.3.2 – Volym av remitteringar (i US-dollar) som andel av BNP

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer