Till innehåll på sidan

Delmål 17.5 – Investera i de minst utvecklade länderna [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Indikator 17.5.1 – Antalet länder som antar och genomför investeringsvänliga regleringar för utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå