Till innehåll på sidan

Delmål 17.8 – Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Indikator 17.8.1 – Andelen individer som använder internet

Nyckeltal

2020

87%

av kvinnor 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag

2020

89%

av män 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag

Tabell

Personer 16-85 år som använder internet i stort sett varje dag

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
16-24 år 94 93 100 90 96 92
25-34 år 98 99 97 95 94 88
35-44 år 94 98 98 96 93 94
45-54 år 99 96 92 97 93 93
55-64 år 89 93 94 88 89 80
65-74 år 76 72 69 77 71 68
75-85 år 44 54 48 47 34 52

Tabell

Inrikes/utrikes födda som använder internet i stort sett varje dag

Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp

  2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Inrikes födda 89 90 89 88 86 89
Utrikes födda 82 88 83 87 76 66