Till innehåll på sidan

Delmål 17.8 – Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Indikator 17.8.1 – Andelen individer som använder internet

Nyckeltal

2021

88%

av kvinnor 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag

2021

89%

av män 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag

Tabell

Personer 16-85 år som använder internet i stort sett varje dag

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  2021 2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
16-24 år 97 99 94 93 100 90 96 92
25-34 år 98 96 98 99 97 95 94 88
35-44 år 97 96 94 98 98 96 93 94
45-54 år 93 94 99 96 92 97 93 93
55-64 år 89 87 89 93 94 88 89 80
65-74 år 78 78 76 72 69 77 71 68
75-85 år 50 61 44 54 48 47 34 52

Tabell

Inrikes/utrikes födda som använder internet i stort sett varje dag

Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp

  2021 2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Inrikes födda 89 90 89 90 89 88 86 89
Utrikes födda 85 88 82 88 83 87 76 66