Till innehåll på sidan

Delmål 17.9 – Öka kapaciteten för implementerring av globala målen i utvecklingsländer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.

Indikator 17.9.1 – Ekonomiskt och tekniskt stöd från Sverige till utvecklingsländer

Nyckeltal

2020

3 923,81mkr

bidrar Sverige med i ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländer

Diagram

Svenskt ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländerna

17.9.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22