Till innehåll på sidan

Delmål 2.1 - Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Indikator 2.1.1 - Förekomst av undernäring (i meningen otillräckligt intag av mat)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 2.1.2 - Förekomst av måttlig eller svår livsmedelsosäkerhet i befolkningen, baserat på Food Insecurity Experience Scale (FIES)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 2.1.3(N) - Miljögifter i modersmjölk och blod

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Miljögifter i modersmjölk och blod

Andel i procent jämfört med basår 1996 resp. 1997

2.1.4(N)

Källa: Förändringar i halter av vissa långlivade organiska ämnen i modersmjölk från förstföderskor från Uppsalaregionen i relation till 1996 års värde - SVERIGES MILJÖMÅL, Livsmedelsverket

Metoden för beräkning av underlagsdata till indikatorn förändrades inför 2022-års rapportering. Tidigare redovisades indikatorn utifrån regressionslinjer. Numera visas förändringar i medianhalter.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18