Till innehåll på sidan

Delmål 2.2 - Utrota alla former av felnäring

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

Indikator 2.2.1 - Förekomst av tillväxthämning hos barn under 5 års ålder

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 2.2.2 - Förekomst av under- och övervikt hos barn under 5 års ålder

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 2.2.3 - Förekomst av anemi hos kvinnor i åldrarna 15-49 år, efter graviditetsstatus

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.2.4(N) - Förekomst av övervikt och fetma

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

46%

av kvinnor i Sverige 16-84 år är överviktiga

2021

58%

av män i Sverige 16-84 år är överviktiga

Diagram

Befolkning 16-84 år med övervikt och fetma med BMI 25 eller högre, självrapporterat

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

2.2.4(N)

Indikator 2.2.5(N) - Indikator om övervikt eller fetma hos barn och äldre

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.2.6(N) - Indikator om undervikt

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.2.7(N) - Indikator om undernäring bland äldre

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning