Till innehåll på sidan

Delmål 2.a - Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

Indikator 2.a.1 - Andel av statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP

Nyckeltal

2020

0,4%

är andelen av Sveriges statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP

Tabell

Agricultural Orientation Index (AOI)

Andel i procent av statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP

  AOI
2020 0,37
2019 0,37
2018 0,38
2017 0,30
2016 0,32
2015 0,30
2014 0,37
2013 0,37

Indikator 2.a.2 Offentliga flöden (offentligt utvecklingsbistånd plus andra offentliga flöden) till utvecklingsländer till jordbrukssektorn 

Nyckeltal

2020

1 578,3mkr

i svenskt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer går till jordbrukssektorn

Diagram

Nettobelopp av det svenska offentliga utvecklingsbiståndet som går till jordbrukssektorn

2.a.2

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Jordbruk inkluderar sektorerna jordbruk, skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling.

Offentliga flöden inkluderar offentligt utvecklingsbistånd (ODA) och andra offentliga flöden (OOF).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18