Till innehåll på sidan

Delmål 2.b - Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

Indikator 2.b.1 - Exportsubventioner för jordbruksprodukter

Denna indikator är inte relevant för Sverige