Till innehåll på sidan

Delmål 3.1 – Minska mödradödligheten [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

Indikator 3.1.1 - Mödradödlighet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.1.2 - Andelen förlossningar som utförs av utbildad sjukvårdspersonal

Denna indikator är inte relevant för Sverige