Till innehåll på sidan

Delmål 3.2 – Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Indikator 3.2.1 - Dödlighet för barn under fem år

Tabell

Dödlighet bland barn under 5 år

Antal dödsfall bland barn per 1000 levande födda under åren 2000-2020.

År Flickor Pojkar Båda könen
2020 2,52 3,14 2,84
2019 2,49 2,66 2,58
2018 2,42 2,84 2,63
2017 2,81 2,89 2,85
2016 2,88 3,16 3,02
2015 2,53 3,38 2,97
2014 2,24 3,00 2,63
2013 2,96 3,39 3,18
2012 2,75 3,49 3,13
2011 2,38 2,88 2,64
2010 2,92 3,30 3,11
2009 3,01 3,51 3,26
2008 3,02 3,02 3,02
2007 3,07 3,22 3,15
2006 3,27 3,67 3,47
2005 3,12 3,40 3,27
2004 3,76 4,04 3,90
2003 3,14 4,54 3,86
2002 3,52 4,45 4,00
2001 4,04 4,77 4,42
2000 3,29 4,53 3,93

Definitioner och förklaringar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.2.2 - Spädbarnsdödlighet

Tabell

Antal dödsfall inom 28 dagar efter födsel

per 1000 levande födda barn under åren 2000-2020

År Flickor Pojkar Båda könen
2020 1,5 1,9 1,7
2019 1,2 1,5 1,4
2018 1,1 1,4 1,3
2017 1,6 1,7 1,7
2016 1,5 1,7 1,6
2015 1,5 1,9 1,7
2014 1,2 1,6 1,4
2013 1,6 1,9 1,7
2012 1,4 1,9 1,7
2011 1,4 1,3 1,4
2010 1,5 1,6 1,6
2009 1,4 1,8 1,6
2008 1,8 1,7 1,7
2007 1,6 1,9 1,7
2006 1,8 1,9 1,8
2005 1,5 1,5 1,5
2004 2,2 2,3 2,2
2003 1,8 2,6 2,2
2002 2,1 2,3 2,2
2001 2,2 2,8 2,5
2000 2,0 2,7 2,3

Definitioner och förklaringar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

Spädbarnsdödligheten minskade framförallt i början på den redovisade perioden för att under de senaste drygt tio åren legat på ungefär samma nivå. Spädbarnsdödligheten är dock generellt något lägre för flickor än för pojkar. 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18