Till innehåll på sidan

Delmål 3.2 – Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Indikator 3.2.1 - Dödlighet för barn under fem år

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.2.2 - Spädbarnsdödlighet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar