Till innehåll på sidan

Delmål 3.5 – Förebygga och behandla drogmissbruk

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Indikator 3.5.1 - Täckning av behandlingsinsatser för missbruksrelaterade sjukdomar

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 3.5.2 - Alkoholkonsumtion per capita

Nyckeltal

2020

8,5liter

ren alkohol konsumeras igenomsnitt per person i Sverige

Diagram

Registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning i liter ren alkohol för personer 15 år och äldre

Alkoholkonsumtion per capita

3.5.2

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.5.3(N) - Riskkonsumtion av alkohol

Tabell

Riskkonsumtion av alkohol (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön

  Totalt 16-84 år 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år
2021          
Kvinnor 12 18 11 13 8
Män 18 20 18 20 14
Totalt 15 19 15 17 11
2020          
Kvinnor 12 19 9 13 8
Män 20 23 20 21 15
Totalt 16 21 14 17 11
2018          
Kvinnor 13 20 11 14 8
Män 20 25 17 22 13
Totalt 16 22 14 18 10
2016          
Kvinnor 13 23 11 13 8
Män 20 26 18 22 14
Totalt 17 25 15 18 11

3.5.4(N) Psykisk störning och beteendestörning av psykoaktiva substanser

Diagram

Antal patienter med psykisk störning orsakad av alkhol

Per 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.5.4(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Antal patienter med psykisk störning orsakad av narkotika

Per 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.5.4(N)_B

Senast uppdaterad: 2022-03-22