Till innehåll på sidan

Delmål 3.5 – Förebygga och behandla drogmissbruk

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Indikator 3.5.1 - Täckning av behandlingsinsatser för missbruksrelaterade sjukdomar

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 3.5.1(P)a Läkemedelsbehandling vid beroende av opioder

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 3.5.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.5.1(P)b Läkemedelsbehandling vid beroende av alkohol

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 3.5.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.5.2 - Alkoholkonsumtion per capita

Nyckeltal

2019

8,7liter

ren alkohol konsumeras igenomsnitt per person i Sverige

Diagram

Registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning i liter ren alkohol för personer 15 år och äldre

Alkoholkonsumtion per capita

Diagram: Registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning i liter ren alkohol  för personer 15 år och äldre

Senast uppdaterad: 2021-03-10