Till innehåll på sidan

Delmål 3.6 – Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen.

Indikator 3.6.1 - Dödsfall genom trafikolyckor

Nyckeltal

2020

204personer

är antalet dödade i polisrapporterade vägtrafikolyckor i Sverige

Diagram

Dödade i polisrapporterade vägtrafikolyckor

Antal per 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.6.1_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Dödade i polisrapporterade vägtrafikolyckor

Antal per 100 000 kvinnor, män i respektive åldersgrupp

3.6.1_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.6.2.(N) - Skadade i vägtrafiken

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

15 354personer

är svårt och lindrigt skadade i vägtrafiken i Sverige

Diagram

Skadade i polisrapporterade vägtrafikolyckor med svår respektive lindrig personskada

Antal per 100 000 kvinnor, män

3.6.2(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Skadade i polisrapporterade vägtrafikolyckor med svår respektive lindrig personskada

Antal per 100 000 kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  Lindigt skadade Svårt skadade
  2020 2015 2020 2015
Kvinnor        
0–17 år 88,5 96,6 8,7 9,6
18–24 år 254,1 332,8 23,6 37,1
25–34 år 148,7 208,8 12,0 23,6
35–44 år 123,3 171,2 11,0 22,3
45–54 år 121,9 161,0 12,7 19,4
55–64 år 103,9 118,5 10,6 18,6
65–74 år 52,1 82,6 7,5 12,3
75- år 41,1 63,0 6,2 13,2
Män        
0–17 år 107,2 107,5 10,5 16,0
18–24 år 348,3 428,1 42,7 67,0
25–34 år 217,9 300,9 26,7 43,4
35–44 år 160,2 233,0 22,8 35,6
45–54 år 148,7 198,8 23,7 30,9
55–64 år 129,8 177,3 22,0 26,4
65–74 år 82,1 106,0 15,3 21,6
75- år 76,9 123,6 12,3 19,7

Senast uppdaterad: 2022-03-18