Till innehåll på sidan

Delmål 3.8 – Tillgängliggör sjukvård för alla [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

Indikator 3.8.1 - Täckning av grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster i målpopulationer

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.8.2 - Andel av befolkningen med stora hälso- och sjukvårdsutgifter i förhållande till hushållets totala utgifter eller inkomster

Denna indikator är under utredning

Indikator 3.8.3(N) - Haft behov av vård men avstått av ekonomiska orsaker

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar