Till innehåll på sidan

Delmål 3.c – Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Indikator 3.c.1 - Täthet och fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar