Till innehåll på sidan

Delmål 4.4 – Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Indikator 4.4.1 - Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations- och kommunikationsteknik

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 4.4.2(N) - Indikator om etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på gymnasieskolan respektive högskola/universitet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Indikator 4.4.3(N) – Fördelning av befolkningen efter högsta avslutade utbildningsnivå

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

87%

av Sveriges befolkning 25-64 år har avslutad gymnasieutbildning

2019

44%

av Sveriges befolkning 25-64 år har avslutad eftergymnasial utbildning

Diagram

Personer 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Andel i procent av kvinnor, män

Diagram: Personer 25-64 år med eftergymnasial utbildning efter kön

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Personer 25-64 år efter utbildningsnivå, 2019

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram: Personer 25-64 år efter utbildningsnivå, kön och ålder

Senast uppdaterad: 2021-03-10