Till innehåll på sidan

Delmål 4.c – Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Indikator 4.c.1 – Andelen kvalificerade lärare i grundläggande utbildning efter utbildningsnivå

Nyckeltal

2019/2020

85%

av kvinnor som är lärare i grundskolan i Sverige har pedagogisk högskoleexamen

2019/2020

70%

av män som är lärare i grundskolan i Sverige har pedagogisk högskoleexamen

Diagram

Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform

Andel i procent, heltidstjänster

Diagram: Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform

Källa: Statistik, Skolverket

För förskola är andelen med pedagogisk högskoleexamen av samtlig personal. För resterande skolformer räknas andelen med pedagogisk högskoleexamen av lärare.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform 2018/2019

Andel i procent av kvinnor, män omräknat till heltidstjänster

Diagram: Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform

Senast uppdaterad: 2021-03-10