Till innehåll på sidan

Delmål 5.3 – Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Indikator 5.3.1 - Andelen personer i åldrarna 20–24 år som har ingått äktenskap före 15 års ålder och före 18 års ålder

Denna indikator är under utredning

Indikator 5.3.2 - Andelen flickor och kvinnor som har varit utsatta för kvinnlig könsstympning

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 5.3.3(N) - Indikator om hedersrelaterat våld och förtryck

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning