Till innehåll på sidan

Delmål 5.4 – Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

Indikator 5.4.1 - Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete

Denna indikator är under utredning