Till innehåll på sidan

Delmål 5.c – Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Indikator 5.c.1 - Länder med system för att spåra och anslå offentliga medel till jämställdhet och kvinnors egenmakt

Denna indikator är under utredning