Till innehåll på sidan

Delmål 6.2 – Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

Indikator 6.2.1 - Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster

Nyckeltal

2020

95%

av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster