Till innehåll på sidan

Delmål 6.4 – Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Indikator 6.4.1 - Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten över tid

Nyckeltal

2015

22 000m3

sötvatten används i Sverige per miljoner kronor i förädlingsvärde för branschen massa, papper, pappersvaror

Tabell

Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten efter bransch

Tusentals kubikmeter sötvatten per miljoner kronor i förädlingsvärde

 HushållJordbruk (SNI 01)Industri totalt (SNI 05-35, exkl. vattenkraft och kärnkraft, elverkens andel av förädlingsvärdet och ur BNP har exkl.)Massa, papper, pappersvaror (SNI 17)Stål- och metallverk; metallvaror (SNI 24-25)Övrigt (SNI 36-99)
2015 6 2 22 2 0
2010 7 3 28 3 0
2005 9 3 28 3 0

Indikator 6.4.2 - Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser

Nyckeltal

2015

1,2%

är graden av vattenbrist i Sverige

Diagram

Färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser

Grad av vattenbrist i procent

Diagram: Färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser

Senast uppdaterad: 2021-03-10