Till innehåll på sidan

Delmål 6.6 – Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

Indikator 6.6.1 - Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade ekosystem över tid

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.6.2(N) - Skyddade områden med limniskt syfte

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

16områden

med nytillkomna naturreservat med limniskt syfte i Sverige

Tabell

Skydd av limniska områden

Antal nytillkomna naturreservat per år

  limniska naturreservat övriga naturreservat
2021 16 67
2020 13 110
2019 26 175
2018 17 182
2017 26 230
2016 21 222
2015 26 129
2014 30 154

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 6.6.3(N) - Åtgärdade vandringshinder

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

52vandringshinder

i Sverige är åtgärdade

Tabell

Åtgärder vid vandringshinder

Antal åtgärder

  Antal
2021 52
2020 56
2019 55
2018 84
2017 85
2016 122
2015 100
2014 104
2013 110
2012 119
2011 30
2010 42
2009 47
2008 90
2007 85
2006 83
2005 85
2004 71
2003 69
2002 68
2001 61
2000 53

Källa: Åtgärder i Vatten (ÅiV)

Vandringshinder som åtgärdats årligen, exempelvis genom installation av fiskvägar eller omlöp.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Antal installerade faunapassager och borttagna vandringshinder

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18