Till innehåll på sidan

Delmål 6.a – Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.

Indikator 6.a.1 - Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till vatten- och sanitetssektorn

Nyckeltal

2020

902mkr

är det offentliga utvecklingsbiståndet från Sverige som anslås till vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer

Diagram

Offentligt utvecklingsbistånd från Sverige till vatten- och sanitetssektorn

6.a.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18