Till innehåll på sidan

Delmål 7.b – Bygga ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Indikator 7.b.1 - Installerad kapacitet för genererande av förnybar energi i utvecklingsländer

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer

Indikator 7.b.2(N) - Indikator om energieffektivitet och investeringar i nationell kontext

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning