Till innehåll på sidan

Delmål 8.1 – Hållbar ekonomisk tillväxt

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

Indikator 8.1.1 - Årlig tillväxt i BNP per capita

Nyckeltal

2019

0,3%

är den årlig tillväxten (volymutvecklingen) för BNP per capita i Sverige

Diagram

BNP-tillväxt per capita

Volymutveckling i procent

8.1.1

Källa: Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, SCB

Uppgifter om medelfolkmängden hämtas från SCB:s befolkningsstatistik.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10