Till innehåll på sidan

Delmål 8.2 – Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Indikator 8.2.1 Årlig tillväxt i BNP per sysselsatt

Nyckeltal

2019

0,3%

är den årliga tillväxten (volymutvecklingen) för BNP per sysselsatt i Sverige

Diagram

BNP-tillväxt per sysselsatt

Volymutveckling i procent

8.2.1

Källa: Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, SCB

Uppgifter om medelfolkmängden hämtas från SCB:s befolkningsstatistik.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22