Till innehåll på sidan

Delmål 8.6 – Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2020 väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Indikator 8.6.1 Andelen ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar (NEET)

Nyckeltal

2020

6,3%

av 15-24 åriga kvinnor i Sverige varken arbetar eller studerar

2020

6,6%

av 15-24 åriga män i Sverige varken arbetar eller studerar

Diagram

Unga 15-24 år som varken arbetar eller studerar (NEET)

Andel i procent av kvinnor, män i respektive åldersgrupp

8.6.1