Till innehåll på sidan

Delmål 8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Indikator 8.9.1 Turismens direkta bidrag till BNP

Nyckeltal

2020

1,6%

är turismens andel av Sveriges BNP

Diagram

Turismens direkta bidrag till BNP

Andel i procent av BNP

8.9.1

Senast uppdaterad: 2022-03-22