Till innehåll på sidan

Delmål 9.a – Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

Indikator 9.a.1 – Totala offentliga flöden till utvecklingsländer till infrastruktur

Nyckeltal

2020

2 229mkr

är de svenska offentliga flödena till infrastruktur i utvecklingsländer

Diagram

Offentliga flöden från Sverige till utvecklingsländer till infrastruktur

9.a.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18