Till innehåll på sidan

Delmål 9.b – Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna, inklusive genom att säkerställa en gynnsam policymiljö för exempelvis industriell diversifiering och förädling av råvaror.

Indikator 9.b.1 – Andelen förädlingsvärde för medel- och högteknologiska företag i totala förädlingsvärdet

Tabell

Förädlingsvärde för medel- och högteknologiska företag i totala förädlingsvärdet

Andel i procent

År Procent
2020 37,4%
2019 41,4%
2018 40,6%
2017 41,1%
2016 39,8%
2015 38,7%
2014 33,2%
2013 34,1%