Till innehåll på sidan

Delmål 9.3 – Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.

Indikator 9.3.1 – Andelen småskaliga industriföretag av industrins totala förädlingsvärde

Tabell

Småskaliga industriföretag av industrins totala förädlingsvärde

Andel i procent

År Procent
2020 10,9%
2019 9,9%
2018 10,2%
2017 10,4%
2016 10,6%
2015 10,6%
2014 10,6%
2013 10,7%

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 9.3.2 – Andelen småskaliga industriföretag med lån eller kreditram

Tabell

Småskaliga industriföretag med lån eller kreditram

Andel i procent

År Procent
2020 79,9%
2019 79,5%
2018 79,3%
2017 79,1%
2016 78,9%
2015 78,6%
2014 78,5%
2013 78,7%

Senast uppdaterad: 2022-03-18