Till innehåll på sidan

Andel personer 20-64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad tid, 2021

Diagram: Andel personer 20-64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad tid

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Vanligen arbetad tid är den arbetstid som personen skulle arbeta enligt överenskommelse. För företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar och anställda utan överenskommen arbetstid avses den genomsnittliga arbetstiden. För personer som kallas vid behov och personer som arbetade tillfälligt under referensveckan avses den faktiska arbetade tiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-26