Till innehåll på sidan

Anställda 20-64 år efter näringsgren/sektor 2021

Antal i 1 000-tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

  Antal Procent Könsfördelning i procent
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Sektor            
Kommuner 598,5 223,3 28,2 10,2 72,8 27,2
Regioner 216,6 66,7 10,2 3,0 76,5 23,5
Stat 179,0 152,7 8,4 7,0 54,0 46,0
Privat 1 113,0 1 716,0 52,5 78,4 39,3 60,7
Uppgift saknas 11,8 31,3 0,6 1,4 27,3 72,7
Totalt 2 118,9 2 190,0 100,0 100,0 49,2 50,8
därav anställda utomlands 10,1 29,7 0,5 1,4 25,4 74,6
Näringsgren            
Enheter för vård och omsorg 535,2 163,1 25,3 7,4 76,6 23,4
Utbildningsväsendet 385,1 152,3 18,2 7,0 71,7 28,3
Personliga och kulturella tjänster m.m 100,4 63,0 4,7 2,9 61,5 38,5
Hotell och restauranger 48,1 41,9 2,3 1,9 53,4 46,6
Civila myndigheter och försvaret 231,4 161,5 10,9 7,4 58,9 41,1
Kreditinstitut och försäkringsbolag 50,6 52,9 2,4 2,4 48,9 51,1
Företagstjänster 242,2 318,2 11,4 14,5 43,2 56,8
Handel 191,7 253,4 9,0 11,6 43,1 56,9
Fastighetsbolag 31,6 38,3 1,5 1,7 45,2 54,8
Informations- och kommunikationsföretag 80,6 170,6 3,8 7,8 32,1 67,9
Jordbruk, skogsbruk och fiske 10,0 19,7 0,5 0,9 33,7 66,3
Transportföretag 41,0 136,5 1,9 6,2 23,1 76,9
Tillverknings- och utvinningsindustri 119,8 349,4 5,7 16,0 25,5 74,5
Företag inom energi och miljö 16,9 37,6 0,8 1,7 31,1 68,9
Byggindustri 30,8 228,2 1,5 10,4 11,9 88,1
Uppgift saknas 3,5 3,6 0,2 0,2 49,3 50,7
Totalt 2 118,9 2 190,0 100,0 100,0 49,2 50,8

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Anställningen avser huvudsysslan.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09