Till innehåll på sidan

Anställda 20–64 år efter sektor och anknytningsgrad till arbetsmarknaden 2020

Antal i 1 000-tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

 AntalProcentKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Offentlig 1 009,1 406,2 100,0 100,0 71,3 28,7
Fast anställning 863,0 331,1 85,5 81,5 72,3 27,7
Tidsbegränsad 146,1 75,0 14,5 18,5 66,1 33,9
Privat 1 100,9 1 755,7 100,0 100,0 38,5 61,5
Fast 937,5 1 577,5 85,2 89,8 37,3 62,7
Tidsbegränsad 163,3 178,2 14,8 10,2 47,8 52,2
Privat och offentlig sektor 2 110,0 2 161,9 100,0 100,0 49,4 50,6
Fast 1 800,6 1 908,6 85,3 88,3 48,5 51,5
Tidsbegränsad 309,4 253,3 14,7 11,7 55,0 45,0
Summa alla anställda 2 127,0 2 193,8 100,0 100,0 49,2 50,8

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

1) Uppgift om sektor saknas för anställda utomlands. I den här gruppen ingår även de som saknar uppgift om sektor.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik