Till innehåll på sidan

Arbetslösa 20–64 år efter utbildningsnivå och tid i arbetslöshet 2020

Antal i 1 000-tal

Utbildningsnivå1-4 veckor5-26 veckor27+ veckorUppgift saknasTotalt
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
Förgymnasial 5,8 7,3 15,7 21,5 13,3 16,4 4,0 6,1 38,8 51,3
Gymnasial 14,7 18,6 26,1 35,2 17,2 23,1 6,1 6,4 64,1 83,3
Eftergymnasial 18,6 16,5 29,3 28,9 17,4 17,6 8,4 5,5 73,7 68,5
Uppgift saknas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Totalt 39,2 43,0 71,3 86,0 48,3 57,5 19,0 18,2 177,7 204,7

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Utbildningsnivå: Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik