Till innehåll på sidan

Befolkningen 20–64 år i och utanför arbetskraften 2021

Andelar av befolkningen i olika grupper (Arbetslösa redovisas som andel av arbetskraften).

Diagram: Befolkningen 20-64 år i och utanför arbetskraften

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik