Till innehåll på sidan

Befolkningen och relativa arbetskraftstal efter ålder och födelseregion 2021

Befolkningen i 1 000-tal och relativa arbetskraftstal (%)

Ålder Födelseregion Befolkningen
Antal
Relativa arbetskraftstal
Procent
  kvinnor män kvinnor män
25-44 år        
Sverige 933,9 1 009,4 90,0 93,5
Norden exkl. Sverige 15,6 13,7 96,0 96,7
Europa exkl. Norden 126,6 121,8 88,0 96,2
Asien 175,4 182,3 74,5 91,0
Afrika 57,9 47,7 67,7 91,1
Övriga länder 29,2 31,1 87,8 89,1
Totalt 1 338,6 1 406,0 86,8 93,2
45-64 år        
Sverige 975,8 1 006,6 87,2 91,5
Norden exkl. Sverige 36,0 30,3 82,2 86,4
Europa exkl. Norden 100,9 106,3 83,3 88,4
Asien 96,7 96,8 73,9 81,4
Afrika 22,7 23,0 85,6 93,7
Övriga länder 25,7 22,4 84,0 93,9
Totalt 1 257,8 1 285,4 85,6 90,5

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer födda i Turkiet redovisas i gruppen Europa utom Norden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik