Till innehåll på sidan

Grad av könsdominans på arbetsmarknaden 2020

Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal

Yrken med Kvinnor Män
90–100 % kvinnor, 0–10 % män 12,0 0,8
60–90 % kvinnor, 10–40 % män 54,1 17,4
40–60 % kvinnor, 40–60 % män 19,7 17,3
10–40 % kvinnor, 60–90 % män 13,2 43,3
0–10 % kvinnor, 90–100 % män 1,1 21,3
Totalt, procent 1,1 21,3
Totalt, antal 2 083 2 149

Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29