Till innehåll på sidan

Orsak till deltidsarbete för personer i åldern 20–64 år 2021

Antal i 1 000-tal

Diagram

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik