Till innehåll på sidan

Personer 20–64 år som inte tillhör arbetskraften efter huvudsaklig verksamhet 2021

Antal i 1 000 tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

  Antal Procent Könsfördelning
  kvinnor män kvinnor män kvinnor män
Hemarbetande 35,6 2,9 8,3 1,0 92,4 7,6
Studier 150,1 112,1 35,1 39,7 57,3 42,7
Arbetssökande 27,2 21,2 6,4 7,5 56,2 43,8
Pension 42,1 38,0 9,8 13,4 52,5 47,5
Sjukdom 130,5 82,5 30,5 29,2 61,3 38,7
Övrigt 41,8 26,0 9,8 9,2 61,7 38,3
Totalt 427,4 282,6 100,0 100,0 60,2 39,8

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik