Till innehåll på sidan

Relativa arbetskraftstal efter ålder 2021

Andel (%) i arbetskraften av befolkningen för respektive åldersgrupp

  Kvinnor Män
16-19 år 45,4 35,6
20-24 år 69,7 75,7
25-34 år 84,8 91,3
35-54 år 90,0 95,3
55-64 år 79,9 85,2

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik