Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–64 år efter ålder och anknytningsgrad till arbetsmarknaden, 2021

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

Ålder Antal i 1000-tal
  Anställda Företagare Totalt
  fast anställning tidsbegränsad anställning
  kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män
20-24 77,2 105,1 77,7 73,4 1,9 5,9 156,8 184,4
25-34 412,0 495,3 115,1 86,5 15,6 37,5 542,7 619,3
35-44 443,1 488,9 48,2 39,3 27,7 72,6 519,0 600,8
45-54 483,5 485,4 36,6 24,1 40,5 96,4 560,6 605,9
55-64 397,9 371,0 27,5 21,0 29,3 90,8 454,7 482,8
samtliga 20-64 1 813,7 1 945,7 305,2 244,3 115,0 303,2 2 233,9 2 493,3

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Bland företagare ingår medhjälpande hushållsmedlem.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik