Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–64 år efter ålder och vanligen arbetad tid som heltid och deltid 2019

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

ÅlderAntal
 1-19 tim
(kort deltid)
20-34 tim
lång deltid
35- tim
heltid
Totalt
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän 
20-24 39,0 24,6 41,0 30,9 85,9 137,1 165,9 192,6
25-34 32,0 18,4 102,0 56,8 416,9 555,3 551,0 630,4
35-44 14,9 7,6 117,2 42,5 402,1 545,9 534,2 596,0
45-54 8,3 4,0 106,5 29,4 461,9 585,2 576,7 618,7
55-64 14,5 13,3 109,0 49,9 318,6 409,7 442,2 472,8
Totalt 108,7 67,9 475,8 209,5 1 685,5 2 233,1 2 269,9 2 510,5

 

ÅlderProcent
 DeltidHeltidTotalt
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
20-24 48,2 27,7 51,8 72,3 100,0 100,0
25-34 26,3 11,8 73,7 88,2 100,0 100,0
35-44 25,3 7,9 74,7 92,1 100,0 100,0
45-54 20,0 5,9 80,0 94,1 100,0 100,0
55-64 28,6 12,3 71,4 87,7 100,0 100,0
Totalt 26,6 10,8 73,4 89,2 100,0 100,0

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Vanligen arbetad tid är den arbetstid som personen skulle arbeta enligt överenskommelse. För företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar och anställda utan överenskommen arbetstid avses den genomsnittliga arbetstiden.

För personer som kallas vid behov och personer som arbetade tillfälligt under referensveckan avses den faktiska arbetade tiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29