Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–74 år efter ålder och genomsnittlig vanligen arbetad tid 2021

Timmar

Ålder Kvinnor Män
20-24 år 30,4 36,1
25-34 år 37,4 40,2
35-44 år 38,5 41,4
45-54 år 39,6 42,0
55-64 år 37,7 40,5
65-74 år 22,7 26,3
Totalt 37,4 40,0

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Vanligen arbetad tid är den arbetstid som personen skulle arbeta enligt överenskommelse. För företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar och anställda utan överenskommen arbetstid avses den genomsnittliga arbetstiden. För personer som kallas vid behov och personer som arbetade tillfälligt under referensveckan avses den faktiska arbetade tiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik