Till innehåll på sidan

Sysselsatta föräldrar 20–64 år med hemmavarande barn 16 år och yngre efter yngsta barnets ålder och anknytning till arbetsmarknaden 2021

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

Yngsta barnets ålder Antal
  Anställda Företagare Totalt
  fast anställning tidsbegränsad anställning
  kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män
0 år 79,6 89,0 5,0 6,3 3,8 10,1 88,4 105,3
1-2 år 130,2 160,2 22,7 14,0 5,7 19,1 158,5 193,3
3-5 år 140,2 180,6 28,2 12,2 8,8 23,4 177,2 216,2
6-10 år 228,4 222,0 25,2 10,8 12,0 38,9 265,5 271,6
11-16 år 250,3 218,9 18,4 8,6 16,9 46,1 285,6 273,6

 

Yngsta barnets ålder Procent
  Anställda Företagare Totalt
  fast anställning tidsbegränsad anställning
  kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män
0 år 90,1 84,5 5,6 5,9 4,3 9,6 100,0 100,0
1-2 år 82,1 82,9 14,3 7,2 3,6 9,9 100,0 100,0
3-5 år 79,1 83,5 15,9 5,6 5,0 10,8 100,0 100,0
6-10 år 86,0 81,7 9,5 4,0 4,5 14,3 100,0 100,0
11-16 år 87,7 80,0 6,4 3,1 5,9 16,9 100,0 100,0

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Bland företagare ingår medhjälpande hushållsmedlem.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik