Till innehåll på sidan

Sysselsatta föräldrar i åldern 20–64 år med hemmavarande barn 16 år och yngre efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd 2021

Andel (%) av alla sysselsatta i respektive grupp

Andel barn Kvinnor Män
Yngsta barnets ålder deltid heltid deltid heltid
1 barn        
0 år 12,7 87,3 7,8 92,2
1-2 år 29,5 70,5 6,2 93,8
3-5 år 27,1 72,9 7,0 93,0
6-10 år 25,9 74,1 9,4 90,6
11-16 år 21,9 78,1 5,2 94,8
2 barn        
0 år 23,8 76,2 9,6 90,4
1-2 år 38,8 61,2 10,7 89,3
3-5 år 34,1 65,9 7,3 92,7
6-10 år 25,3 74,7 7,3 92,7
11-16 år        
3 barn eller fler        
0 år 36,9 63,1 14,1 85,9
1-2 år 42,3 57,7 9,4 90,6
3-5 år 35,3 64,7 10,0 90,0
6-10 år 27,1 72,9 7,8 92,2
11-16 år 25,7 74,3 6,0 94,0

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "Arbetar du heltid eller deltid".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-04

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik